Snovi čitalaca i njihovo tumačenje

Ovo je nova rubrika za koju smo odlučili jer povremeno dobijamo upite na Facebooku o konkretnom snu. Mislimo da će na ovaj način biti puno lakše da se odgovori na konkretno značenje i psihološko tumačenje nekog sna.

Zlatne poluge i zmija

San o zlatnim polugama pronađenim u starom kovčegu u šumi u kome se nalazi zmija.

Sanjati svadbu bivše devojke kako se udaje za najboljeg druga

San o udaji bivše devojke.

Sanjati sam druga koji se prevrće i gine

Sanjati pogibiju druga.