Merdevine

Uprkos tome što većina tumača snova smatra da je penjanje merdevinama dobar, a silazak niz merdevine loš predznak, ovakvi snovi se mogu shvatati na različite načine, te je neophodno pažljivo razmotriti sve njihove detalje. Šta znači sanjati merdevine? Sve naravno zavisi od konteksta sna!

Šta znači sanjati merdevine?

U slučaju da u snu samo vidite merdevine vrlo je verovatno da ćete uspešno savladati sve teškoće koje su pred vama. Ovo se najčešće odnosi na poslovnu sferu ili, pak, na školu ili fakultet. Biće vam potrebno snage i volje, ali ćete uspeti u ostvarivanju svoga cilja.

Ako, međutim, sanjate da se penjete merdevinama, nadajte se uspehu. Poboljšaćete odnose sa ljudima do kojih vam je stalo, a i situacija na radnom mestu biće zadovoljavajuća. Uopšte uzev, pred vama se nalazi jedno dobro razdoblje. Kod ovog sna valjalo bi obratiti pažnju i na visinu samih merdevina. Naime, što su one više, veći i značajniji će biti i vaš uspeh. U slučaju da se, dok se penjete, polomila neka prečka, naići ćete na prepreke, te je moguće da nećete uspeti da sve izvedete onako kako biste želeli, već ćete morati da pravite izvesne ustupke.

Ukoliko, međutim, sanjate da silazite niz merdevine, uskoro ćete doživeti neka razočarenja. Ona mogu biti izazvana ponašanjem određenih osoba ili neispunjenjem vaših želja i planova. No, ako ste u snu silazili niz merdevine kako biste pobegli od opasnosti, lako i brzo ćete se oporaviti od razočarenja i nastaviti dalje.

sanjati merdevine ljestve

U slučaju da u snu stojite na merdevinama koje neko pridržava, u vašem neposrednom okruženju pronaći ćete osobu koja će vam pružiti bezrezervnu podršku i postati vaš iskreni prijatelj. Ako su merdevine pale na vas možete očekivati probleme usled svađa ili zlobnih ogovaranja, a u slučaju da ste vi pali na merdevine morate da malo usporite jer ste na sebe preuzeli više obaveza no što možete da podnesete.

Polomljene merdevine u snu najavljuju neočekivane prereke na putu postizanja vaših ciljeva, dok san o prolasku ispod merdevina predskazuje sreću u svim poduhvatima.